www.czarnanida.pl tel. kom:   602-319-485  

Konto bankowe:
czarnanida.com.pl
Bank Spółdzielczy, O/Kielce
86 84930004 0000 0057 3966 0001

Informujemy, że dokonane rezerwacje powinny być opłacone najpóźniej na 4 dni przed terminem spływu. Wpłacone pieniądze nie będą zwracane w przypadku braku możliwości wykonania spływu w danym terminie wynikających leżących po stronie Klienta. W przypadku załamania pogody lub przyczyn niezależnych od naszej firmy oferujemy możliwość wykonania spływu w dowolnym innym uzgodnionym terminie.

Log in Form
Wyślij